Welkom

Mijnkehr.nl is een website voor zorgprofessionals die de KEHR SUICIDE-vragenlijst invullen.

De KEHR Suïcide vragenlijst gaat over het handelen rond een patiënt die is overleden door suïcide. De vragenlijst wordt ingevuld door professionals die betrokken waren bij de zorg voor de patiënt en die de zorg in multidisciplinair verband willen evalueren.

De uitkomsten van de vragenlijst worden aan het multidisciplinaire team teruggekoppeld in een rapport. Dit rapport dient als leidraad bij het (na)bespreken van de suïcide met leden van het multidisciplinaire team.

De vragenlijst is ontwikkeld aan de Vrije Universiteit afdeling klinische psychologie. De data die met de vragenlijst worden verzameld, worden gebruikt om op instellingsniveau het handelen rond suïcide in kaart te brengen. Ook worden de data gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Om toegang te krijgen tot de mijnkehr.nl dienen instellingen zich eerst te registreren. Dat kan via info@mijnkehr.nl of het interesse formulier.